Ansvarsfullt spelande

Du hittar vår policy för ansvarsfullt spelande här. Vår policy för ansvarsfullt spelande inkluderar ett antal skyddsverktyg för våra spelare med syfte att uppmuntra till att spela ansvarsfullt. Ytterligare information om hur du aktiverar eller använder dessa skyddsverktyg anges nedan. Om du har några frågor, kontakta kundsupport.

Skyddsverktyg för spelare

INSÄTTNINGSGRÄNSER:

Du kan sätta dagliga, veckovisa eller månatliga insättningsgränser. Du kan öka denna gräns, men måste då vänta i sjuttiotvå (72) timmar innan ändringen träder i kraft. Du kan sänka dina gränser när du vill och de blir aktiva omedelbart. Observera att en insättningsgräns som du upprättar på denna webbplats gäller som det totalt tillåtna insättningsbeloppet för alla konton du eventuellt kan ha hos andra webbplatser som drivs av oss i vårt nätverk. För att ändra din insättningsgräns, klicka här.

TIDSGRÄNS (TIDSGRÄNS FÖR INLOGGNING):

Du kan ställa in en tidsbegränsning för hur mycket tid du vill vara inloggad på dina konton under en dag, vecka eller månad. Tidsbegränsningar beräknas som den totala tiden över olika inloggningssessioner under en period. Observera att varje tidsbegränsning som du anger på denna webbplats gäller som den totala tiden du kan förbli inloggad på alla konton du kan ha med andra webbplatser som drivs av oss i vårt nätverk. För att ändra din tidsbegränsning, klicka här.

Observera att varje begäran om att minska din tidsbegränsning kommer att tillämpas omedelbart på ditt konto. Alla höjningar av din tidsbegränsning tar 72 timmar att aktiveras, och du kommer också att behöva bekräfta ökningen av tidsgränsen för ditt konto genom att klicka på en bekräftelselänk som kommer att skickas till dig efter att 72-timmarsperioden har passerat.


TA EN KORT PAUS:
Du kan välja att tillfälligt utesluta dig själv från samtliga webbplatser som drivs av oss under en period på tjugofyra (24) timmar genom att klicka här. Det blir då inte möjligt att logga in på ditt konto/dina konton förrän den valda tidsperioden har löpt ut. Vi kan inte häva eller ta bort en ”Ta en kort paus”-period när den väl är satt.

STÄNGNING AV KONTO:
Du kan när som helst stänga ditt konto oavsett anledning med hjälp av vårt standardförfarande för kontostängning genom att bara kontakta vår kundsupport. Observera att ett konto som har stängts via vårt standardförfarande för kontostängning när som helst kan öppnas igen genom att kontakta vår kundsupport. Om du känner att du riskerar att utveckla ett spelproblem eller tror att du för närvarande har problem med ditt spelande bör du överväga självuteslutning istället för att stänga kontot.

TILLGÅNG TILL KONTOHISTORIK:
Du kan få tillgång till fullständig historik gällande insättningar och uttag genom att klicka här.

TILLGÅNG TILL SJÄLVHJÄLPSTEST:

Om du känner att du riskerar att utveckla ett beteende som kan betraktas som problematiskt, bör du överväga att göra självhjälptestet. Detta hjälper dig att identifiera huruvida du håller på att utveckla ett spelberoende. Du får tillgång till självhjälpstestet genom att klicka här. Observera att den här webbplatsen varken lagrar eller har åtkomst till resultaten av ditt självhjälpstest. Det här är ett anonymt och konfidentiellt test som tillhandahålls av www.stodlinjen.se.

SJÄLVUTESLUTNING:

Självuteslutning är en formell process där du ber oss att hindra dig från att komma åt ditt onlinekonto. Under ett sådant avtal fryser vi ditt konto för att hindra tillgång till det. Öppna spel finns kvar på ditt kontoutdrag och eventuella vinster betalas ut. Återstående belopp på ditt konto återbetalas till dig.

På din begäran kommer vi att förhindra att du använder ditt konto under en viss period, som bestäms av dig. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att förhindra att nya konton öppnas på denna webbplats. Om du vill utesluta dig själv på grund av problematiskt spelande, måste du informera oss varefter självuteslutningen tillämpas på samtliga konton i nätverket. Om du vill återöppna kontot efter att uteslutningsperioden har förflutit behöver du kontakta kundsupport.

Du kan också begära självuteslutning på obestämd tid. Om du vill ångra självuteslutningen på obestämd tid kan du kontakta vår kundsupport för att begära detta och en eventuell annullering kommer att ske tolv (12) månader efter din begäran, varefter ditt konto öppnas igen.

Under den här självuteslutningsperioden kommer vi inte att skicka något marknadsföringsmaterial till dig och vi kommer inte kunna ta emot några insättningar eller insatser från dig. Observera dock att medan dina uppgifter tas bort från vår adressdatabas, kan det fortfarande hända att du får ta emot marknadsföringsmaterial som redan är på väg att skickas ut. Vi ber dig i enlighet med detta att ignorera sådant material.

Kom ihåg att om du oavsiktligt erhåller marknadsföringsmaterial och fortsätter att spela, eller kringgår ditt avtal med oss, till exempel genom att fortsätta spela, öppna och använda nya konton, och/eller om våra automatiserade kontroller och/eller IT- eller mjukvaruprogram misslyckas med att identifiera försök från din sida att kringgå självuteslutningen, är vi inte skyldiga att återbetala insättningar, vinster eller andra medel som härrör från sådan aktivitet.

Mer information om vilka medel för självuteslutning som finns hittar du i vår policy för ansvarsfullt spelande. För att inleda en självuteslutning, klicka här. Om du inte kan slutföra den automatiserade processen själv måste du kontakta kundsupport och begära att de tillämpar självuteslutningen åt dig, och att du försökte göra det via den automatiserade processen samt att du vill att vi manuellt ska utesluta dig – observera att om du begär hjälp med självuteslutning via e-post så kommer det inte ske omedelbart utan vi kommer att skicka en bekräftelse till dig när det är klart. Om inget annat anges, kommer självuteslutningsperioden att sättas till sex månader.

Om du funderar på självuteslutning, kanske du även vill registrera dig hos Spelpaus, som är ett nationellt självavstängningssystem.

Spelpaus är en gratis tjänst som låter dig stänga av dig själv från alla spelbolag på nätet med licens i Sverige. För att ta reda på mer och registrera dig hos Spelpaus, besök www.spelpaus.se.

Slot Planet App

Lägg till Slot Planet på din startsida

Klicka
sedan