@button('link', ['action' => prefix('/'), 'class' => 'md-button flex-none', 'text' => trans('home')]) @button('link', ['action' => prefix('/games'), 'class' => 'md-button flex-none', 'text' => trans('games')]) @button('link', ['action' => prefix('/promotions'), 'class' => 'bf-rg-hide md-button flex-none', 'text' => trans('promotions')])
@button('link', ['action' => prefix('/'), 'class' => 'layout layout-column layout-align-center-center flex px', 'text' => trans('home'), 'icon' => 'far fa-home fa-1-5x']) @button('link', ['action' => prefix(route('app.games')), 'class' => 'layout layout-column layout-align-center-center flex px', 'text' => trans('games'), 'icon' => 'far fa-gamepad fa-1-5x']) @button('link', ['action' => prefix(route('search.search')), 'class' => 'layout layout-column layout-align-center-center flex px', 'text' => trans('search'), 'icon' => 'far fa-search fa-1-5x']) Menu

Slot Planet App

Lisää Slot Planet aloitusnäytöllesi

Napauta
sitten